23/9/2015 Τελετή παράδοσης-παραλαβής στο Υπουργείο Τουρισμού
Με όραμα και στόχο τη διαρκή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού τα επόμενα χρόνια, ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντα της η νέα πολιτική ηγεσία στο υπουργείο Τουρισμού.
Ο υπουργός κύριος Γιώργος Σταθάκης, στην ειδική τελετή παράδοσης και παραλαβής στο υπουργείο,  αφού επισήμανε τη σημασία της πολιτικής ευθύνης και τον πολυσήμαντο ρόλο του τουρισμού στην εθνική οικονομία, τόνισε, ότι χωρίς την παραμικρή χρονοτριβή, η νέα πολιτική ηγεσία, μετά από μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, θα προχωρήσει στην εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, σε όλα τα επίπεδα,  για τον κλάδο και την εθνική οικονομία γενικότερα.
Η αναπληρωτής υπουργός κυρία Έλενα Κουντουρά, τόνισε ότι θα συνεχισθεί η πολιτική που έφερε τα πολύ θετικά αποτελέσματα φέτος και το νέο ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών και στα έσοδα για τον τουρισμό, συμπληρώνοντας ότι στόχος είναι κάθε χρόνο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Αποφάσεις

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων (ΦΕΚ 1476-14/7/2015).

Λειτουργικές προδιαγραφές για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις − Camping...»

Πολυμέσα

   
 
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Aνοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: "Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού"

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσε...»
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης