Οι θέσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας Τουρισμου Έλενας Κουντουρά για την Τουριστική πολιτική, στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης (10/2/2015)

" Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,  
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η ανάθεση από τον Πρωθυπουργό του Τομέα του Τουρισμού.
Ενός ισχυρού πυλώνα και «ατμομηχανή» της νέας εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας με καθοριστική συμβολή στο ΑΕΠ της Χώρας και  στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η Ελλάδα γύρισε σελίδα.  
Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, θα προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες αλλαγές, που θα κάνουν καλύτερο τον Τομέα του Τουρισμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του.    
 
 
Με βασική φιλοσοφία  «Τουρισμός για Όλους».  
 
Με διάλογο και στενή συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς, αλλά βεβαίως και με προσήλωση στις προγραμματικές αρχές και τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της νέας Κυβέρνησης,  που επιδοκίμασε με μεγάλη πλειοψηφία ο Ελληνικός λαός.Οι Βασικές μας κατευθύνσεις συνοψίζονται:
-  Στη στήριξη της Μικρομεσαίας Τουριστικής Επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση  των τοπικών συμφώνων και αναπτυξιακών συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.
Συνέργειες σε επίπεδο τοπικών συνεταιρισμών, ενώσεων τοπικών παραγωγών και φορέων της αγοράς με τους επιχειρηματίες του Τουρισμού ...
"    
                                            

περισσότερα ... 
 
 

 
Αποφάσεις

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση τουριστικών επαύλεων, επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών και λοιπών αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

Λειτουργικές προδιαγραφές για την αδειοδότηση τουριστικών επαύλεων, επιπλωμένων το...»

Πολυμέσα

   
 
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Aνοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Έργου: "Δράσεις Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού σε Θέματα Τουρισμού"

Η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσε...»
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης