Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων

Ο Οδηγός Τουριστικών Επενδύσεων παρέχει πληροφορίες για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες για τη χορήγηση των ενισχύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή δείτε εδώ τον  Οδηγό Τουριστικών Επενδύσεων.