Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

15 05 2018: 15/5/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Ανακοινωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού και υπηρεσιών του που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής

περισσότερα...

19 04 2018: 19/4/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

περισσότερα...

29 03 2018: 29/3/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15000000-8, CPV 15900000-7, CPV 03212220-8, CPV 03142100-9, CPV 03142500-3) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...

09 03 2018: 9/3/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

23 02 2018: 23/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών

περισσότερα...

15 02 2018: 15/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

περίληψη Διακήρυξης Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας

περισσότερα...

08 02 2018: 8/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότηας της Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ για το έτος 2018

περισσότερα...

05 02 2018: 5/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση ανελκυστήρα, στην ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

01 02 2018: 1/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση θέρους 2018

περισσότερα...

01 02 2018: 1/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΥΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

περισσότερα...