Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

10 12 2019: 10/12/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τον σύμβουλο δημοσιότητας GEOSTARS

περισσότερα...

10 12 2019: 10/12/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού

περισσότερα...

27 11 2019: 27/11/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟXH ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020.

περισσότερα...

27 11 2019: 27/11/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων

περισσότερα...

14 11 2019: 14/11/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

περισσότερα...

13 11 2019: 13/11/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού

περισσότερα...

23 10 2019: 23/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, για το έτος 2019 του Υπουργείου Τουρισμού.

περισσότερα...

23 10 2019: 23/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Υ.Τ. Δωδεκ/σου στη Κω.

περισσότερα...

22 10 2019: 22/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Κτιριολογικό της ΠΥΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

περισσότερα...

14 10 2019: 14/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας

περισσότερα...