Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

20 10 2017: 20/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών με ωριαία αντιμισθία

περισσότερα...

18 10 2017: 18/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

πρόσκληση ενδιαφέροντος τροφίμων Α.Σ.Τ.Ε.Ρ

περισσότερα...

18 10 2017: 18/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

πρόσκληση ενδιαφέροντος τροφίμων του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

περισσότερα...

18 10 2017: 18/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμηθεια τροφίμων του ΙΕΚ Γαλαξειδίου

περισσότερα...

18 10 2017: 18/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

πρόσκληση ενδιαφέροντος τροφίμων του ΙΕΚ Ηρακλείου

περισσότερα...

17 10 2017: 17/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...

16 10 2017: 16/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

περισσότερα...

16 10 2017: 16/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

πρόσκληση ενδιαφέροντος τροφίμων του ΙΕΚ Πελοποννήσου

περισσότερα...

16 10 2017: 16/10/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ περιόδου 2017-2018

περισσότερα...

28 04 2017: 28/4/2017 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

περισσότερα...