Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

08 08 2019: 8/8/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

περισσότερα...

23 07 2019: 23/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

περισσότερα...

24 07 2019: 24/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

περισσότερα...

23 07 2019: 23/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ- Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ

περισσότερα...

04 07 2019: 4/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκλησ η Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια χαρτιού ( cpv 30197630 - 1) και γραφικής ύλης ( cpv 30192700 - 8) έτους 2019.

περισσότερα...

17 05 2019: 17/5/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

3η Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου για την στέγαση της ΠΥΤ Κρήτης

περισσότερα...

14 05 2019: 14/5/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε.Ρ." (Επανάληψη)

περισσότερα...

08 05 2019: 8/5/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

περισσότερα...

22 04 2019: 22/4/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ»

περισσότερα...

17 04 2019: 17/4/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.

περισσότερα...