Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

09 03 2018: 9/3/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

23 02 2018: 23/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών

περισσότερα...

15 02 2018: 15/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

περίληψη Διακήρυξης Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας

περισσότερα...

08 02 2018: 8/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ειδών καθαριότηας της Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ για το έτος 2018

περισσότερα...

05 02 2018: 5/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση ανελκυστήρα, στην ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

01 02 2018: 1/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση θέρους 2018

περισσότερα...

01 02 2018: 1/2/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΥΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

περισσότερα...

30 01 2018: 30/1/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 30197643-5), ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8), ΜΕΛΑΝIΩΝ (CPV 30192110-5) KAI TONEΡ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧ/TΩΝ (CPV 30125120-8) ΕΤΟΥΣ 2018

περισσότερα...

30 01 2018: 30/1/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV 09135100-5) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...

26 01 2018: 26/1/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 90900000-6) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...