Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

14 10 2019: 14/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Δημοσιότητας

περισσότερα...

10 10 2019: 10/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ / ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ του Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...

10 10 2019: 10/10/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Διακήρυξη Β' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

περισσότερα...

27 09 2019: 27/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθ. 16905/18.09.2019 προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο ReCult

περισσότερα...

23 09 2019: 23/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020.

περισσότερα...

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας

περισσότερα...

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού

περισσότερα...

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τον αστροτουρισμό

περισσότερα...

05 09 2019: 5/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εκτύπωση υλικού πληροφόρησης και προβολής/δημοσιότητας

περισσότερα...

08 08 2019: 8/8/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

περισσότερα...