Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

14 08 2018: 14/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

02 08 2018: 2/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

περισσότερα...

02 08 2018: 2/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα

περισσότερα...

13 07 2018: 13/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΠΥΤ - ΑΜΘ

περισσότερα...

13 07 2018: 13/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή μετεκπαιδευομένων του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

11 07 2018: 11/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

15 05 2018: 15/5/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Ανακοινωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού και υπηρεσιών του που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής

περισσότερα...

19 04 2018: 19/4/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

περισσότερα...

29 03 2018: 29/3/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (CPV 15000000-8, CPV 15900000-7, CPV 03212220-8, CPV 03142100-9, CPV 03142500-3) ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ

περισσότερα...

09 03 2018: 9/3/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ) Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...