Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

25 09 2018: 25/9/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

περισσότερα...

21 09 2018: 21/9/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

περισσότερα...

17 08 2018: 17/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος των εκπαιδευτικών εκδρομών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού Εκπαιδευτικής Περιόδου

περισσότερα...

14 08 2018: 14/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

02 08 2018: 2/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

περισσότερα...

02 08 2018: 2/8/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκ νέου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα

περισσότερα...

13 07 2018: 13/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΠΥΤ - ΑΜΘ

περισσότερα...

13 07 2018: 13/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή μετεκπαιδευομένων του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

11 07 2018: 11/7/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

15 05 2018: 15/5/2018 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Ανακοινωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Τουρισμού και υπηρεσιών του που εδρεύουν στην Αθήνα του Νομού Αττικής

περισσότερα...