Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

[4/7/2019 12:00:00 πμ]

Πρόσκλησ η Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια χαρτιού ( cpv 30197630 - 1) και γραφικής ύλης ( cpv 30192700 - 8) έτους 2019.