Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

[4/3/2020 12:00:00 πμ]

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της ΠΥΤ Δωδεκανήσου.