Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας

περισσότερα...

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού

περισσότερα...

19 09 2019: 19/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για τον αστροτουρισμό

περισσότερα...

05 09 2019: 5/9/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εκτύπωση υλικού πληροφόρησης και προβολής/δημοσιότητας

περισσότερα...

08 08 2019: 8/8/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

περισσότερα...

23 07 2019: 23/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία

περισσότερα...

24 07 2019: 24/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Διακήρυξη Α' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Π.Υ.Τ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

περισσότερα...

23 07 2019: 23/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ- Π.Υ.Τ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ

περισσότερα...

04 07 2019: 4/7/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

Πρόσκλησ η Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια χαρτιού ( cpv 30197630 - 1) και γραφικής ύλης ( cpv 30192700 - 8) έτους 2019.

περισσότερα...

17 05 2019: 17/5/2019 12:00:00 πμ

Περιγραφή:

3η Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου για την στέγαση της ΠΥΤ Κρήτης

περισσότερα...