Εγκύκλιοι

Εγκύκλιος 176

Ημερομηνία: 04 01 2008

Περιγραφή:

Διευκρινήσεις σχετικά με την παροχή σύμφωνης γνώμης για διαφημιστικά προγράμματα και ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή της χώρας ή περιοχών αυτής, από φορείς του δημόσιου τομέα

Εγκύκλιος 18745

Ημερομηνία: 12 09 2008

Περιγραφή:

Μεταβολές στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και διευκρινήσεις στη διαδικασία εξέτασης προσφυγών από την αρμόδια επιτροπή

Εγκύκλιος 22211

Ημερομηνία: 29 10 2008

Περιγραφή:

Οδηγίες-διευκρινίσεις για την εφαρμογή του αρθ.30 του ν.3498/06 περί προγραμμάτων τουριστικής προβολής των φορέων του δημοσίου τομέα

Εγκύκλιος 11691

Ημερομηνία: 13 07 2007

Περιγραφή:

Έλεγχος της περί ξεναγών νομοθεσίας

Εγκύκλιος 21194

Ημερομηνία: 21 12 2007

Περιγραφή:

Πότε τεκμαίρεται η ύπαρξη τουριστικού καταλύματος και είναι επιτρεπτή η ανατροπή του τεκμηρίου

Εγκύκλιος 21265

Ημερομηνία: 27 12 2007

Περιγραφή:

Η σφράγιση τουριστικής επιχείρησης που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ. 4, εδαφ. β΄του ν. 2160/93 συνιστά διοικητική κύρωση

Εγκύκλιος 2157

Ημερομηνία: 17 02 2006

Περιγραφή:

Λειτουργία επιτροπής προσφυγών, διοικητικές κυρώσεις κατά τουριστικών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος 11849

Ημερομηνία: 16 07 2007

Περιγραφή:

Ρύθμιση για κατευθυνόμενες αγορές (shopping)

Εγκύκλιος 21271

Ημερομηνία: 27 12 2007

Περιγραφή:

Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικών εγκαταστάσεων.