Πολιτική Ηγεσία

 

Υπουργός Τουρισμού

'Ελενα Κουντουρά

leadership
 
lines
leadership

Γενική Γραμματέας
Τουρισμού

Ευριδίκη Κουρνέτα

leadership

Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης

Γιώργος Τζιάλλας