Πολιτική Ηγεσία

Υπουργός Τουρισμού

Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός Τουρισμού

Μάνος Κόνσολας

 
lines
leadership

Γενική Γραμματέας
Τουρισμού

Γεωργία Καραστάθη

leadership

Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης

Γιώργος Τζιάλλας