Εποπτευόμενοι Φορείς

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνεται η εποπτεία λειτουργίας των εξής φορέων τουρισμού: