Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 22 04 2019

Περιγραφή:

Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 19 04 2019

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΠΕ Μονολίθου Θήρας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 04 2019

Περιγραφή:

Πίνακες των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, που προσκαλούνται για συνέντευξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 04 2019

Περιγραφή:

Αναμορφωμένοι πίνακες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού (Ορθή Επανάληψη)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 22 03 2019

Περιγραφή:

Πίνακες Κατάταξης, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 02 2019

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις

περισσότερα...

Ημερομηνία: 18 01 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 11 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας καθώς και οι πίνακες με αλφαβητική κατάσταση και αριθμό μορίων.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 11 2018

Περιγραφή:

Ανακοινώσεις Ι.Ε.Κ. Ρόδου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 11 2018

Περιγραφή:

Έναρξη εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...