Νέα - Ανακοινώσεις

[02/08/2017]

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ 2017 2018

Περιγραφή

Έγκριση λειτουργίας Σχολής Ξεναγών Αθήνας για την Εκπαιδευτική Περίοδο 2017-2018. Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Το ΦΕΚ βρίσκεται ΕΔΩ