Νέα - Ανακοινώσεις

[29/07/2016]

Ανακοίνωση έγκρισης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο χαρακτηρισμού και οριοθέτησης Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης «Atalanti Hills» στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Περιγραφή
Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Αρχή Σχεδιασμού ανακοινώνει την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο χαρακτηρισμού και οριοθέτησης της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) «Atalanti Hills» στο Δήμο Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας με την ΚΥΑ με α.π. οικ.37452/26.7.2016, η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια με ΑΔΑ 72Η64653Π8-Υ7Ω

Ταχ. Διεύθυνση ΕΥΠΑΤΕ: Τσόχα 7, 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8707387