Νέα - Ανακοινώσεις

[28/09/2017]

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Περιγραφή

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του
Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.


- Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ.

- Κατάσταση Μορίων Υποψηφίων Ι.Ε.Κ