Νέα - Ανακοινώσεις

[07/03/2016]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Περιγραφή
Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2016 του Ειδ. Φορέα 35-760 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) .ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ
Για το ods αρχείο ΕΔΩ