Νέα - Ανακοινώσεις

[23/08/2017]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Περιγραφή

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014  (ΙΟΥΝΙΟΣ )
Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ