Νέα - Ανακοινώσεις

[16/01/2018]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Περιγραφή

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 βάσει του αρ.15 του ν.4305/2014  (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)
Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ