Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 16 10 2017

Περιγραφή:

Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 18 10 2017

Περιγραφή:

Αποτελέσματα Β΄ κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 12 10 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 10 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 02 10 2017

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 – 2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 28 09 2017

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 23 08 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 09 2017

Περιγραφή:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 09 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 02 08 2017

Περιγραφή:

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ 2017 2018

περισσότερα...