Νέα - Ανακοινώσεις

[04/10/2016]

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 201635-760 αρ.15 του ν.4305/2014 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Περιγραφή
Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016 του
ειδικού φορέα 35-760 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού της περιόδου
από Ιανουάριο έως Αύγουστο 2016.
Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ