Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 09 11 2018

Περιγραφή:

Έναρξη εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 24 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 10 2018

Περιγραφή:

Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας για το Έργο InMed-Tour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 04 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 26 09 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων για την επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 25 09 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 17 09 2018

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 04 09 2018

Περιγραφή:

Μητρώο Ξεναγών Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 07 2018

Περιγραφή:

Αναγνωρισμένες Ιαματικές Πηγές - Ιούλιος 2018

περισσότερα...