Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 15 02 2018

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 14 02 2018

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 01 2018

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 12 2017

Περιγραφή:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 28 12 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση Πρακτικού και Πινάκων υποψηφίων για πρόσληψη στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 11 12 2017

Περιγραφή:

Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 11 2017

Περιγραφή:

Μίσθωση Ακινήτου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 11 2017

Περιγραφή:

Περίληψη Διακήρυξης Κατάργησης Μειοδοτικής Δημοπρασίας για στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στ. Ελλάδας στη Λαμία

περισσότερα...

Ημερομηνία: 28 11 2017

Περιγραφή:

Διενέργεια Κλήρωσης για τον Ορισμό Μελών ΕΕΑ Προσωπικού Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 28 11 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

περισσότερα...