Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 22 11 2017

Περιγραφή:

Διακήρυξη Δημοπρασίας για Στέγαση της Περιφεριακής Υπηρεσίας Τουρισμού Στ. Ελλάδας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 11 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων για κάλυψη κενών θέσεων στα Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου, Αλεξανδρούπολης ,Πελοποννήσου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 11 2017

Περιγραφή:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανημάτων φωτοαντιγραφής για την κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 08 11 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων Γ΄κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. 2017-2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 30 10 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 11 2017

Περιγραφή:

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών προμήθειας καυσίμων (προπανίου)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 10 2017

Περιγραφή:

Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της ΠΥΤ Δυτικής Ελλάδας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 18 10 2017

Περιγραφή:

Αποτελέσματα Β΄ κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 12 10 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 10 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

περισσότερα...