Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 01 07 2019

Περιγραφή:

Προκήρυξη για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 05 2019

Περιγραφή:

Το Υπουργείο Τουρισμού δημιούργησε νέο λογότυπο για το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας θεσπίζοντας επιπλέον κριτήρια για τη χορήγησή του

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 05 2019

Περιγραφή:

Πίνακες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 05 2019

Περιγραφή:

4ο Φόρουμ της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 22 04 2019

Περιγραφή:

Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 19 04 2019

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΜΠΕ Μονολίθου Θήρας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 04 2019

Περιγραφή:

Πίνακες των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, που προσκαλούνται για συνέντευξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 04 2019

Περιγραφή:

Αναμορφωμένοι πίνακες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού (Ορθή Επανάληψη)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 22 03 2019

Περιγραφή:

Πίνακες Κατάταξης, για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 02 2019

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις

περισσότερα...