Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 30 07 2020

Περιγραφή:

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 08 2020

Περιγραφή:

Τροποποίηση της με α.π. 9126/17.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΡ73465ΧΘΟ-51Θ) «Δημόσιας Πρόσκλησης προς δικαιούχους και παρόχους καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020»

περισσότερα...

Ημερομηνία: 03 08 2020

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 2020 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 1045 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.25 ΤΟΥ Ν. 4305/2014 (ΙΟΥΝΙΟΣ)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 23 07 2020

Περιγραφή:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 07 2020

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 07 2020

Περιγραφή:

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Προσωρινού Μητρώου Παρόχων Καταλυμάτων και Πίνακα Αποκλειόμενων Παρόχων Καταλυμάτων

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 07 2020

Περιγραφή:

Εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα βέλτιστων πρακτικών ψηφιακού μετασχηματισμού Τουριστικών Μονάδων

περισσότερα...

Ημερομηνία: 08 07 2020

Περιγραφή:

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικαιούχων για το πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους" έτους 2020.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 07 2020

Περιγραφή:

πρωτόκολλο για ξενοδοχεία απομόνωσης

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 06 2020

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΡΟΔΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2022

περισσότερα...