Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 18 01 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 11 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας καθώς και οι πίνακες με αλφαβητική κατάσταση και αριθμό μορίων.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 11 2018

Περιγραφή:

Ανακοινώσεις Ι.Ε.Κ. Ρόδου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 11 2018

Περιγραφή:

Έναρξη εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 24 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής υποψηφίων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 05 10 2018

Περιγραφή:

Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας για το Έργο InMed-Tour, “Innovative Medical Tourism Strategy”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 04 10 2018

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 26 09 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων για την επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2018-2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 25 09 2018

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2018 – 2019.

περισσότερα...