Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 17 01 2020

Περιγραφή:

ΙΕΚ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1Α/2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 13 01 2020

Περιγραφή:

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ»

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 01 2020

Περιγραφή:

Απόφαση επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων των εισαγόμενων σπουδαστών στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 18 12 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 30 12 2019

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 10 12 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση Πρακτικού και Πινάκων υποψηφίων για πρόσληψη στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 12 2019

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 04 12 2019

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2021.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 24 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 810 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

περισσότερα...