Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 20 10 2020

Περιγραφή:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΕ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

περισσότερα...

Ημερομηνία: 13 10 2020

Περιγραφή:

Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων Β΄ Κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ, για το έτος κατάρτισης 2020-2021

περισσότερα...

Ημερομηνία: 13 10 2020

Περιγραφή:

Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων (Β΄κατανομής) για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022

περισσότερα...

Ημερομηνία: 12 10 2020

Περιγραφή:

Προσωρινοί Πινάκες Κατάταξης με φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, για τη θέση του προϊσταμένου των Διευθύνσεων Έρευνας, Ποιοτικών Προτύπων, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Χωρικού Σχεδιασμού.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 10 2020

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ 2020 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ1045 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 25 ΤΟΥ Ν. 4305/2014 (ΙΟΥΛΙΟΣ)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 10 2020

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 10 2020

Περιγραφή:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 09 2020

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους μέσω τουριστικών γραφείων έτους 2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 24 09 2020

Περιγραφή:

Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2022

περισσότερα...

Ημερομηνία: 23 09 2020

Περιγραφή:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση για την έκδοση αποτελεσμάτων εισαγωγής στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2020-2021

περισσότερα...