Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 09 01 2020

Περιγραφή:

Απόφαση επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων των εισαγόμενων σπουδαστών στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 18 12 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 30 12 2019

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

περισσότερα...

Ημερομηνία: 10 12 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση Πρακτικού και Πινάκων υποψηφίων για πρόσληψη στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 12 2019

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 – 2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 04 12 2019

Περιγραφή:

Ανακοίνωση μορίων υποψηφίων καταρτιζομένων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2021.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 24 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 810 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

περισσότερα...

Ημερομηνία: 21 10 2019

Περιγραφή:

Επικύρωση αποτελεσμάτων Β κατανομής για την εισαγωγή καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020.

περισσότερα...

Ημερομηνία: 14 10 2019

Περιγραφή:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2021

περισσότερα...