Νέα - Ανακοινώσεις

[05/04/2019]

Πίνακες των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, που προσκαλούνται για συνέντευξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού.

Περιγραφή
Πίνακες των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, που προσκαλούνται για συνέντευξη για τις θέσεις των προϊσταμένων των Δ/νσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικού.

- Πίνακας Δνσης Οικονομικού για Συνέντευξη

- Πίνακας Δνσης Διοικητικού για Συνέντευξη