Δελτία Έρευνας

Στην Ενότητα αυτή, αναρτώνται επικαιροποιημένα στατιστικά δεδομένα του τουρισμού καθώς και διεθνείς τάσεις, συγκριτική ανάλυση βέλτιστων πρακτικών για θέματα τουριστικής βιώσιμης ανάπτυξης:

 

Έτος 2020

1.ΔΕΛΤΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
2.ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Έτος 2019