Μελέτες

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ημερομηνία: 01/09/2003

Περιγραφή:

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδκών μορφών αθλητικού τουρισμού

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη επιλεγμένων βέλτιστων ειδκών μορφών αθλητικού τουρισμού

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Ηλεκτρονικό Αρχείο Επιστημονικών Μελετών και Ερευνών σχετικών με την Τουριστική Ανάπτυξη

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Μελέτη επικαιροποίησης και απλοποίησης του συστήματος κατάταξης των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ


Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Σχέδιο δράσης για τη σύναψη συνεργασιών/ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την αποδοτική και ποιοτική ανάπτυξη του μαζικού οργανωμένου τουρισμού

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Οδηγός τουριστικών επενδύσεων

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Οδηγός τουριστικών επενδύσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Σχέδιο δράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Σχέδιο δράσης ανάπτυξης συνεδριακού τουρισμού

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Σχέδιο δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Σχέδιο δράσης για τις προοπτικές ανάπτυξης του τουρισμού κρουαζιέρας

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη διαμόρφωσης εκπαιδευτικού προγράμματος τουριστικών σχολών

Ημερομηνία: 20/01/2016

Περιγραφή:

Μελέτη διαμόρφωσης εκπαιδευτικού προγράμματος τουριστικών σχολών

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ