Μελέτες

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας

Ημερομηνία: 28/01/2016

Περιγραφή:

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Πρόβλεψη Τουριστικής Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Forecasting Tourism Development"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμούς: Δυνατότητες και Ανάγκες

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Tourism Satellite Accounts: Potentials and Needs"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Στρατηγικό Σχέδιο για τον Ελληνικό Τουρισμό

Ημερομηνία: 18/10/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Strategic Plan for the Greek Tourism Sector "

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ανάλυση του κώδικα δεοντολογίας που διέπει τους επαγγελματίες ξενοδόχους

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Review of the code of ethics governing professional hoteliers"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Νομικά εργαλεία για την εκμετάλευση των μαρινών που βρίσκονται υπό την κυριότητα του Υπουργείου Τουρισμού

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Legal tools for the exploitation of marinas owned by the Ministry of Tourism"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Προτάσεις για την διευθέτιση διενέξεων που αφορούν στον ξενοδοχειακό τομέα

Ημερομηνία: 18/10/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Options for settlement procedures of hotel-related disputes"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Αξιολόγη και προτάσεις αναβάθμισης της τουριστικής εκπαίδευσης και των προγραμμάτων σπουδών για την βελτίωση της τεχνογνωσίας του τουρισμού στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/10/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "eviewing and upgrading the education and training curricula to revamp Greece's tourism know-how"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα μουσεία και στους αρχαιλογικούς χώρους στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Assistance to develop educational programs in museums & archaeological sites in Greece"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ανάπτυξη των καταδυτικών πάρκων στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Assistance to develop diving (sea) parks in Greece"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ