Μελέτες

Ανάπτυξη του φυσιολατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Assistance to develop nature based tourism"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Ανάπτυξη του θρησκευτικού/προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Assistance to develop religious / pilgrimage tourism in Greece"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Προτάσεις για την πιλοτική ανάπτυξη τριών προορισμών στην Ελλάδα

Ημερομηνία: 18/09/2017

Περιγραφή:

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μόνο στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Assistance to develop three pilot sites for tourism in Greece"

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ