Παράπονα / Καταγγελίες
Για την υποβολή παραπόνων/καταγγελιών που αφορούν σε τουριστικές υπηρεσίες, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα (Η συμπλήρωση των πεδίων που σημειώνονται με αστερίσκο * είναι υποχρεωτική).


Με ποιους άλλους τρόπους μπορώ να υποβάλλω παράπονο/καταγγελία;

Παράπονα/καταγγελίες μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να αποσταλούν:

  • μέσω ταχυδρομείου στο Υπουργείο Τουρισμού – Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων – Τμήμα ΜΗ.Τ.Ε. και Διαχείρισης Παραπόνων, Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57, Αθήνα ή μέσω fax: 210 3736131 και
  • με e-mail μέσω της κεντρικής σελίδας του Υπουργείου Τουρισμού touristcomplaints@mintour.gr.
  • τηλεφωνικώς στο 1572

 

Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τουριστών/καταναλωτών μπορείτε να ενημερωθείτε από τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Τουρισμού:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης