Τουρισμός Για Όλους

Τουρισμός Για Όλους 2013-2014

Πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση του καταλόγου των καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των εξαήμερων διακοπών. Τα στοιχεία των καταλυμάτων θα επικαιροποιούνται ανάλογα, κατά τον συνεχιζόμενο έλεγχο.
 

    Απόφαση Έγκρισης της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014

 
 
Πρόγραμμα 6ήμερων διακοπών
 
 
Για τους επιχειρηματίες:

 
Για τους δικαιούχους:

    Εγκύκλιος για τους δικαιούχους για το υποπρόγραμμα εξαήμερων διακοπών 2013-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (16-08-2013): Τα Δελτία Εξαήμερων Διακοπών του Προγράμματος ΕΟΤ «Τουρισμός για Όλους 2013-14» (Α ΦΑΣΗ) εξαντλήθηκαν.
 
 
Πρόγραμμα Γ' ηλικίας
 
 
Για τους επιχειρηματίες:

 
 
Για τους δικαιούχους:
    (Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2013)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΑΠΟ 15/09/2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ