Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Με το άρθρο 46 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄) απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών. Η αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε ένα στάδιο με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), χωρίς προηγούμενη έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου / γηπέδου και αρχιτεκτονικής μελέτης.

Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης Υπουργού Τουρισμού με την οποία θα καθοριστούν οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, η διαδικασία και το περιεχόμενο των δικαιολογητικών αδειοδότησης, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46.