Ελληνική Νομοθεσία
Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς του τουρισμού καταχωρισμένη ανά νόμους / προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Επίσης, εδώ καταχωρίζονται οι εγκύκλιοι του υπουργείου.
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης