Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα
Είδος Επιχείρησης: 

Π.Δ. 337/2000
Ημερομηνία: 28/12/2000
ΦΕΚ: 281/Α/2000
Περιγραφή:
Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών.
Ν. 2919/2001, άρ. 24
Ημερομηνία: 25/06/2001
ΦΕΚ: 128/Α΄/2001
Περιγραφή:

Τροποποίηση διατάξεων άρ. 6 Ν. 710/1977 για το ασφαλιστικό καθεστώς των ξεναγών

Π.Δ. 313/2001
Ημερομηνία: 25/09/2001
ΦΕΚ: 211/Α/2001
Περιγραφή:
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.
Π.Δ. 343/2001
Ημερομηνία: 11/10/2001
ΦΕΚ: 231/Α/2001
Περιγραφή:
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
Π.Δ. 43/2002
Ημερομηνία: 07/03/2002
ΦΕΚ: 43/Α/2002
Περιγραφή:
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.
Ν. 3105/2003, Άρθρο 52 -παρ. 4α και 4β
Ημερομηνία: 10/02/2003
ΦΕΚ: 29/Α/2003
Περιγραφή:
Τροποποίηση διατάξεων του ν.2446/1996, που τροποποίησε το ν.711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων.
Ν. 3105/2003
Ημερομηνία: 10/02/2003
ΦΕΚ: 29/Α/2003
Περιγραφή:
Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.
Ν. 3105/2003, Άρθρο 40
Ημερομηνία: 10/02/2003
ΦΕΚ: 29/Α/2003
Περιγραφή:
Διατάξεις που αφορούν ορειβατικά καταφύγια
Ν. 3190/2003, Άρθρο 16
Ημερομηνία: 30/10/2003
ΦΕΚ: 249/Α/2003
Περιγραφή:
Τροποποίηση του π.δ. 43/2002, που αφορά την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
Ν. 3270/2004
Ημερομηνία: 14/10/2004
ΦΕΚ: 187/Α/2004
Περιγραφή:
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.

1 2 3 4 5 6 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης