Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Π.Δ. 337/2000

Ημερομηνία: 28 12 2000

ΦΕΚ: 281/Α/2000

Περιγραφή:

Κατάταξη ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών.

Ν. 2919/2001, άρ. 24

Ημερομηνία: 25 06 2001

ΦΕΚ: 128/Α΄/2001

Περιγραφή:

Τροποποίηση διατάξεων άρ. 6 Ν. 710/1977 για το ασφαλιστικό καθεστώς των ξεναγών

Π.Δ. 313/2001

Ημερομηνία: 25 09 2001

ΦΕΚ: 211/Α/2001

Περιγραφή:

Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών.

Π.Δ. 343/2001

Ημερομηνία: 11 10 2001

ΦΕΚ: 231/Α/2001

Περιγραφή:

Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Π.Δ. 43/2002

Ημερομηνία: 07 03 2002

ΦΕΚ: 43/Α/2002

Περιγραφή:

Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών.

Ν. 3105/2003, Άρθρο 52 -παρ. 4α και 4β

Ημερομηνία: 10 02 2003

ΦΕΚ: 29/Α/2003

Περιγραφή:

Τροποποίηση διατάξεων του ν.2446/1996, που τροποποίησε το ν.711/1977 περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

Ν. 3105/2003

Ημερομηνία: 10 02 2003

ΦΕΚ: 29/Α/2003

Περιγραφή:

Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις.

Ν. 3105/2003, Άρθρο 40

Ημερομηνία: 10 02 2003

ΦΕΚ: 29/Α/2003

Περιγραφή:

Διατάξεις που αφορούν ορειβατικά καταφύγια

Ν. 3190/2003, Άρθρο 16

Ημερομηνία: 30 10 2003

ΦΕΚ: 249/Α/2003

Περιγραφή:

Τροποποίηση του π.δ. 43/2002, που αφορά την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.

Ν. 3270/2004

Ημερομηνία: 14 10 2004

ΦΕΚ: 187/Α/2004

Περιγραφή:

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.