Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

Π.Δ. 149/2005

Ημερομηνία: 22 08 2005

ΦΕΚ: 211/Α/2005

Περιγραφή:

Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Ν. 3498/2006

Ημερομηνία: 24 10 2006

ΦΕΚ: 230/Α/2006

Περιγραφή:

Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3498/2006, Άρθρο 17

Ημερομηνία: 24 10 2006

ΦΕΚ: 230/Α/2006

Περιγραφή:

Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού.

Π.Δ. 14/2007

Ημερομηνία: 22 01 2007

ΦΕΚ: 10/Α/2007

Περιγραφή:

Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.