Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα
Είδος Επιχείρησης: 

Π.Δ. 149/2005
Ημερομηνία: 22/08/2005
ΦΕΚ: 211/Α/2005
Περιγραφή:
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Ν. 3498/2006
Ημερομηνία: 24/10/2006
ΦΕΚ: 230/Α/2006
Περιγραφή:
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ν. 3498/2006, Άρθρο 17
Ημερομηνία: 24/10/2006
ΦΕΚ: 230/Α/2006
Περιγραφή:
Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας στις επιχειρήσεις ιαματικού τουρισμού.
Π.Δ. 14/2007
Ημερομηνία: 22/01/2007
ΦΕΚ: 10/Α/2007
Περιγραφή:
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.

1 2 3 4 5 6 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης