Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 16 03 2018

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 02 2018

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 20 02 2018

Περιγραφή:

Αποτελέσματα για το πρόγραμμα ERASMUS+ 2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 31 01 2018

Περιγραφή:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2018 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 02 2018

Περιγραφή:

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τροφίμων & Ποτών έτους 2018 του ΙΕΚ Πελοποννήσου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 15 02 2018

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 14 02 2018

Περιγραφή:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 16 01 2018

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 12 2017

Περιγραφή:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

περισσότερα...

Ημερομηνία: 28 12 2017

Περιγραφή:

Επικύρωση Πρακτικού και Πινάκων υποψηφίων για πρόσληψη στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018

περισσότερα...