Νέα - Ανακοινώσεις


[04/10/2016] Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 201635-760 αρ.15 του ν.4305/2014 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Περιγραφή
Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2016 του
ειδικού φορέα 35-760 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού της περιόδου
από Ιανουάριο έως Αύγουστο 2016.
Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης