Νέα - Ανακοινώσεις


[06/04/2017] ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Περιγραφή

Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης