Νέα - Ανακοινώσεις


[23/03/2017] ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΥ_2017 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 45_110_ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Περιγραφή

Για το PDF αρχείο ΕΔΩ
Για τον σχετικό Πίνακα : ΕΔΩ
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης