Νέα - Ανακοινώσεις


[01/02/2017] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περιγραφή
Η Προϊσταμένη της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης
διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ.76/τΑ) για τη μίσθωση ακίνητου
κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης
του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού.
Η ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΕΔΩ
ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΔΩ
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης