Νέα - Ανακοινώσεις


[27/06/2016] Δημοσίευση της Εκτέλεσης ΠΥ_2016του ειδικού φορέα 35_760_μήνας ΜΑΪΟΣ 2016

Περιγραφή
Δημοσίευση της Εκτέλεσης ΠΥ_2016του ειδικού φορέα 35_760_μήνας ΜΑΪΙΟΣ 2016 . Για το σχετικό έγγραφο εδώ. Για το συννημμένο πίνακα εδώ.
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης