Νέα - Ανακοινώσεις


[02/09/2016] Δημοσίευση της Εκτέλεσης ΠΥ_2016του ειδικού φορέα 35_760_μήνας ΙΟΥΛΙΟΣ

Περιγραφή
7..Δημοσίευση της Εκτέλεσης ΠΥ_2016του ειδικού φορέα 35_760_μήνας ΙΟΥΛΙΟΣ
pdf αρχείο
ods αρχείο 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης