Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 23 08 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 09 2017

Περιγραφή:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 06 09 2017

Περιγραφή:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

περισσότερα...

Ημερομηνία: 02 08 2017

Περιγραφή:

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ 2017 2018

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 08 2017

Περιγραφή:

Πρόσκληση για μετάταξη μονίμων υπαλλήλων

περισσότερα...

Ημερομηνία: 13 07 2017

Περιγραφή:

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 (ΜΑΙΟΣ)

περισσότερα...

Ημερομηνία: 13 07 2017

Περιγραφή:

1η επ. διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 12 07 2017

Περιγραφή:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

περισσότερα...

Ημερομηνία: 08 06 2017

Περιγραφή:

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 ( ΑΠΡΙΛΙΟΣ )

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 05 2017

Περιγραφή:

Δημοσίευση της Εκτέλεσης Π/Υ 2017 του Ειδ. Φορέα 45-110 ( ΜΑΡΤΙΟΣ )

περισσότερα...