Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία: 18 02 2015

Περιγραφή:

Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα 5*, δυναμικότητας 810 κλινών

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 07 2014

Περιγραφή:

Προγράμματα για ξεναγούς

περισσότερα...

Ημερομηνία: 01 07 2014

Περιγραφή:

Αποδοχή Πρακτικών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»,

περισσότερα...

Ημερομηνία: 29 04 2014

Περιγραφή:

ΤΟ ΑΠΟ 23-4-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

περισσότερα...

Ημερομηνία: 12 03 2014

Περιγραφή:

Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΣΕΥΤ του Υπ. Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 10 02 2014

Περιγραφή:

Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014-2020 στον Τομέα του Τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 10 02 2014

Περιγραφή:

Σχέδιο κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής 2014-2020 στον τομέα του τουρισμού

περισσότερα...

Ημερομηνία: 17 12 2013

Περιγραφή:

Yπουργική Απόφαση για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων

περισσότερα...

Ημερομηνία: 09 10 2013

Περιγραφή:

Τροποποίηση διαδικασίας αδειοδότησης ναυλομεσιτικών γραφείων

περισσότερα...

Ημερομηνία: 08 08 2013

Περιγραφή:

ΝΟΜΟΣ 4179/2013 (ΦΕΚ Α' 175)

περισσότερα...