Μελέτες
Κατηγορίες μελέτης: 

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ημερομηνία: 01/10/2003
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Ημερομηνία: 01/10/2003
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορειου Αιγαίου
Ημερομηνία: 16/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορειου Αιγαίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου
Ημερομηνία: 03/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
Ημερομηνία: 01/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης
Ημερομηνία: 01/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Ημερομηνία: 01/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτιου Αιγαίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ημερομηνία: 01/09/2013
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ημερομηνία: 01/10/2003
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ
Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ημερομηνία: 01/10/2003
Περιγραφή: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

2 3 
Μελέτες/Στατιστική
 
 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης