Μελέτες
Κατηγορίες μελέτης: 

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας
Ημερομηνία: 28/01/2016
Περιγραφή: Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας ευεξίας

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

1 2 3 
Μελέτες/Στατιστική
 
 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης