Συλλογικοί Φορείς
Είδος Επιχείρησης: 

Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Campings
Διεύθυνση: Σόλωνος 102, TK 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3621560
Φάξ: 210-3621560
E-mail: gr-camp@otenet.gr
Url: http://www.panhellenic-camping-union.gr
Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)
Διεύθυνση: Μονάχου Σαμουήλ & Μ. Κιουρί 177 Ν. Ικόνιο - Πέραμα, ΤΚ18863
Τηλέφωνο: 210-4323362
Φάξ: 210-4318503
E-mail: cruises@detsis.gr
Url: http://www.panhellenic-camping-union.gr
Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών
Διεύθυνση: Πετράκη 20, ΤΚ 105 63 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3255370
Φάξ: 210-3237703
E-mail: cruises@detsis.gr
Url: http://www.panhellenic-camping-union.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΠΟΕΤ)
Διεύθυνση: Συγγρού 1 & Αθ. Διάκου 20, ΤΚ 117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-9210720, 210-9245120, 210-9245574
Φάξ: 210-9210740, 210-9245153
E-mail: info@poet.gr
Url: http://www.poet.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕ & ΥΤΕ)
Διεύθυνση: Σολωμού 65, ΤΚ 104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-5234002, 210-5244516
Φάξ: 210-5234002
E-mail: info@poet.gr
Url: http://www.poet.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Γραφείων Εκμισθώσεως Αυτοκινήτων και Δικύκλων Π.Ο.Γ.Ε.Α.ΔΙ
Διεύθυνση: Μηλιάρα 12, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810-280914
Φάξ: 2810-281943
E-mail: iniohos@hol.gr
Url: http://www.poet.gr/
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ.)
Διεύθυνση: Βουλής 45-47, ΤΚ 105 57 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3210680
Φάξ: 210-3210680
E-mail: admin@touristguides.gr
Url: http://www.touristguides.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ)
Διεύθυνση: Σταδίου 24, ΤΚ 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3312535-6
Φάξ: 210-3230636
E-mail: info@hhf.gr
Url: www.hhf.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος (ΠΟΔΙΞ)
Διεύθυνση: Μουκλών 37 και Δημοκρατίας ΤΚ 70014 Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810-281492
Φάξ: 2810-346824
E-mail: info@podix.travel
Url: http://www.podix.travel
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ)
Διεύθυνση: Schwarzburg Str. 10, 60318 Frankfurt/Main, Germany
Τηλέφωνο: 0049 (0) 69 91 50 10 9
Φάξ: 0049 (0) 69 91 50 10 919
E-mail: info@sae-europe.eu
Url: http://www.sae-europe.eu

1 2 3 4 5 
Σύνδεσμοι
 
 
 
   Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης